Medlemskab

Der er ingen aldersgrænse for hvornår du kan blive medlem af foreningen, men det er først fra du fylder 12 år, at det er nødvendigt at have eget medlemskab.

Indtil da må du fiske i foreningens vande, men kun ifølge med et seniormedlem af foreningen.

Bestyrelsen har besluttet - også for 2024 - at vore medlemmer gratis kan tage gœster med ud at fiske i Hover Å.
Det eneste I skal gøre, er at sende navn og adresse på gœsten til et bestyrelsesmedlem FØR fiskeriet begynder - og I skal selvfølgelig sikre jer, at gœsten har det lovpligtige statstegn.

Husk at alle mellem 18 og 65 år også skal indløse det obligatoriske fisketegn.

BEMÆRK ! ! Hvis du er medlem af flere foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund, vil du få refunderet den del af dit kontingent der går til henholdsvis forbundskontingentet og bladet "Sportsfiskeren", så du kun kommer til at betale for disse ting een gang.

Kontingentopkrævningen foretages af Danmarks Sportsfiskerforbund, både det til Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening (ROS), og det til Forbundet (DSF), jfr. skemaet herunder.

Hvis du vil undgå “huller” i levering af “Sportsfiskeren” skal du betale dit kontigent inden 1. februar.

Forbundet fremsender via PBS en opkrævning, som skal betales senest 1. februar. Du kan tilmelde opkrævningen til PBS, hvorefter betalingen fremover vil ske automatisk, Det er meget vigtigt at det fremsendte FI-kort benyttes til betalingen. Når du har foretaget din indbetaling rettidigt, kan du selve printe dit medlemskort fra Forbundets hjemmeside (www.sportsfiskeren.dk). Ved familiemedlemskab bliver der udstedt medlemskort til de omfattede familiemedlemmer.

NYE MEDLEMMER skal også indbetale førstegangskontingent som beskrevet ovenfor. Brug vedlagte girokort, eller henvend dig til foreningens kasserer. 

DU KAN OGSÅ BLIVE MEDLEM AF RINGKØBING OG OMEGNS SPORTSFISKERFORENING ONLINE - KLIK HER FOR DIREKTE LINK TIL SPORTSFISKERFORBUNDETS EGET FISKEKORT.DK

Medlemstype
Kontingent til DSF Kontingent til ROS Kontingent i alt
Junior
Kr. 0,- Kr. 200,- Kr. 200,-
Ungdom
(18-25 år)
Kr. 300,- Kr. 200,- Kr. 500,-
Senior
(fra 25 år)
 Kr. 450,-   Kr. 450,-  Kr. 900,-
Familie  Kr. 565,-  Kr. 635,-  Kr. 1200,-

 

Vedr. medlemsbladet "Sportsfiskeren" m.m.

Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at få deres mail adresse oprettet hos Danmarks Sportsfiskerforbund, dette vil lette arbejdet med udsendelse af diverse information til medlemmerne. Så gå ind på http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk og opdater dine adresseoplysninger. Det er også på denne side du kan udskrive dit medlemskort. 

Besøg også DSF på nettet: www.sportsfiskeren.dk 

 
Samarbejdspartner
Samarbejdspartner
Hoveraa.dk