Aktuelt fra ROS / 28.01.2024 - ROS generalforsamling 2024

28.01.2024 - ROS generalforsamling 2024

Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforenings generalforsamling d. 17. januar 2024

I noget uvante rammer - grundet ombygning hos tømrerfirmaet Gert S. Andersen var vi samlet i rustikke omgivelser i værkstedet i stedet for kantinen - kunne John Edgar som valgt dirigent konstatere generalforsamlingen varslet korrekt.

Formandens beretning i korte glimt:
Kaj Børge begyndte med årets gang ved åen, hvor bl.a. alle dambrug ved Hover Å nu er moderne cementbassinanlæg med store rensningsanlæg, således at vandet der udledes fra dambrugene skulle være renere, end det de tager ind fra åen!

Han opfordrede også til deltagelse på forenings fisketure - støt op om arrangementerne - og tag blot en fiskekammerat med!

Ligeledes en opfordring til at bruge hjemmesiden hoveraa.dk - indsend endeligt oplevelses- og fangstberetninger fra vores dejlige fiskevand! Inspirér hinanden!

Husk indsendelse af fangstrapporter til december - de giver et indblik i åens fiskebestand - og dermed åens generelle tilstand. Systematiske undersøgelser af bestanden sker blot hvert 10. år - så medlemmernes data giver et fingerpeg imellem disse officielle

Der har været forholdsvis mange med gæstekort i ådalen i 2023 (som også gavner foreningens økonomi) - bl.a. har fluefiskere fra FFFD igen været på fiskeweekend med base i Ølstoftlejren - der blev øvet på græsset med de mange hjemmebyggede splitcanestænger. Og der blev også fanget fisk!

Formanden konstaterede afsluttende, at denne 32. beretning som formand for Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening var hans sidste. Han takkede for medlemmernes tillid gennem årene og erklærede, at “nu er det på høje tid, at yngre kræfter tager over med nye idéer til gavn for vores forening!”-
 
Regnskab 2023
Herefter fik kasserer Svend mulighed for at gennemgå det reviderede regnskab for 2023 - generalforsamlingen godkendte regnskabet.
 
Indkomne forslag:
Ingen

Valg til bestyrelsen:
På valg: Kaj Børge Simonsen (ønskede ikke genvalg), Finn Bendorff Pedersen, John Thorup.
Genvalg til Finn Bendorff Pedersen og John Thorup. Nyvalgt Anders Lindhardt Jensen.

Valg af suppleant:
På valg: Hans Peter Hansen (ønskede ikke genvalg))
Nyvalgt Nikolaj Fauerby Andersen

Valg af revisor/revisorsuppleant:
Revisor på valg: John Edgar Hansen. Genvalgt.
Suppleant på valg: Per Møller. Genvalgt.

Kaj Børge havde dog lige en sidste opgave som formand:
Inden generalforsamlingen officielt blev afrundet skulle vandrepokalen for Årets Fisk i Hover Å uddeles. Dan Pallesens påske-laks på 93 cm og 7,2 kilo blev ikke overgået i løbet af sæsonen, så endnu en gang rejser vandrepokalen til Esbjerg!
 
Ringkøbing og omegns Sportsfiskerforening årtes fisk 2023
 
Storskællet tillykke med den flotte fisk, Dan! Vores samarbejdspartner Ringkjøbing Landbobank skænkede i den festlige anledning et par flasker gode dråber til vinderen - diskret pakket i den klassiske mulepose!

Herefter fik Svend ordet - som han brugte på at takke Kaj Børge for sine 32 år på formandsposten i ROS. Med sit store engagement og en uddelegerende lederstil, der har skabt medejerskab og en tilpas fordeling af arbejdsopgaver, har den nu afgårende formand været en uvurderlig drivkraft for foreningens virke i 3 årtier.
 
Kaj Børge Simonsen går af som formand for ROS

Svends tale blev efterfulgt af overrækkelse af en gave fra foreningen (og et par gode flasker fra samarbejdspartner Ringkøbing Landbobank) og herefter rejste generalforsamlingen sig - og med klapsalver og hurra-råb blev Kaj Børge hyldet for sin forbilledlige indsats! Kæmpe tak! Vi ses forhåbentligt på foreningsture - og derude i vores dejlige ådal!
 
 
Fotos © Finn B. Pedersen
 
 
ros logo
Hoveraa.dk