Fiskeri i Hover Å


Fiskeriet i foreningens vand i Hover Å er i 2019 åben i følgende perioder:

 

ZONE 1: 16/1 - 31/10 (begge incl.)

KORT OVER ZONE 1 - klik for pdf-fil! 

OBS! Bemærk, at der ikke findes opdateret kortmateriale for det genslyngede stykke mellem jernbanen og dambruget ved Voldbjerg. VÆR DERFOR EKSTRA OPMÆRKSOM PÅ SKILTNINGEN VED ÅEN! SE EFTER ROS-SKILTENE!

P-plads GPS-koordinater:

P-plads Hovedvejen

N 56*08`03.22”

E 8*16`50.33”

 

Ølstoftlejren

N 56*08`18.89”

E 8*18`09.41”

 

Ølstrypvej Lybæk

N 56*07`53.27”

E 8*19`08.78”

  

ZONE 2: 1/3 - 31/10 (begge incl.)

KORT OVER ZONE 2 - klik for pdf-fil!

P-plads GPS-koordinater:

Kvindhøje

N 56*08`10.70”

E 8*22`07.63”

 

P-plads spang

N 56*08`26.71”

E 8*22`54.10”

 

Hover bro

N 56*08`30.26”

E 8*24`26.34”

 

Maskinstation

N 56*08`18.26"

E   8*24`48.24"

 

ZONE 3: 1/3 - 31/10 (begge incl.)

KORT OVER ZONE 3 - klik for pdf-fil!

P-plads GPS-koordinater:

Muldbjerg høje

N 56*08`28.26”

E 8*28`43.47”

 

Siggård.

N 56*08`29.07”

E 8*29`13.46”

 

Landevej Holstebro

Ravnsbæk bro

N 56*08`08.31”

E 8*30`44.33”

 

ros fiskeret skilt

Bemærk skiltningen ude ved åen!

 

 

Mindstemål og fredninger i Hover Å:

 

Laks

40 cm - Der må max. hjemtages 1 laks pr. person pr. sæson

 

Bækørred

30 cm - Der må max. hjemtages 1 ørred pr. person pr. dag

 

Havørred

40 cm - Der må max. hjemtages 1 ørred pr. person pr. dag

 

Stalling

Totalfredet indtil videre!

 

Gedde

60 cm (fredet i april md.)

 

Vi opfordrer til genudsætning af alle bækørreder.

 

Vi gør opmærsom på at overtrædelse af ovenstående kan, jnf. § 3 i foreningens vedtægter, medføre ekskludering af foreningen.

 

Vedr. fangstrapport:

Det er meget vigtigt, at vi alle afleverer en præcis udfyldt fangstrapport efter sæsonen. Rapporten skal indeholde oplysninger om alle fangede fisk, og det er lige meget om fisken er stor eller lille, om den er udsat igen eller taget med hjem.

Hvis ikke vi får rapporterne retur i udfyldt stand er det ikke muligt for os at vurdere bestanden, af de forskellige fiskearter i åen, og uden nogle præcise tal har vi ikke nogle muligheder for at lave noget målrettet udsætningsarbejde og vandløbsforbedring.

Så husk det nu.

Udfyld fangstrapporten efter hver eneste fisketur, hvor du har haft fisk på land.

Oplysninger ROS gerne vil have tilsendt pr. mail:

Dato - Fiskeart - Længde/vægt  - Hjembragt/genudsat - Fangststed/zone

 

Fangstrapporten skal senest 01.12. 2019 sendes pr. mail. (ros@dlgmail.dk)

Hoveraa.dk