Aktuelt fra ROS / 20.05.2023 - ROS ved Limfjorden på jagt efter horn og HØ

20.05.2023 - ROS ved Limfjorden på jagt efter horn og HØ

Den klassiske forårstur efter hornfisk om eftermiddagen og havørred i skumringen lokkede lørdag d. 13. maj blot 3 ROS'ere af sofaen. Men afsted det gik mød Jegindø!
 
Limfjorden
Jegindø modtog det lille selskab med forårssol og svag vind - og vandet var indbydende med muslingebanker og ålegræs. Møller og 2up gjorde fluegrejet klar - mens webredaktøren valgte spinnegrejet til kampen om madfisken. Første halvleg blev fløjtet i gang - og hornfisken var målet!
 
Hornfisk
Der var hornfisk overalt i ålegræsset - men de allerfleste var så optagede af kærlighedsakten, at de ignorerede blink og fluer. Parvis strøg de i knædybt vand flere gange omkring benene på de gæve fiskere. Det resulterede således i stillingen 3-3 ... blot 3 korrekt krogede næbdyr til webredaktøren ... og 3 fejlkrogede fisk, der grundet fairplay fik friheden igen! 2up fik en god håndfuld fisk på fluen, mens Møller ikke fik fiskeskæl på fingrene.
 
Grillpølse
Grilmester 2up kørte den klasssike pølse og brød på kulgrillen - en værdig menu på kanten af et pragtfuld fiskevand. Selskabet blev under forplejningen enige om, at der ikke var grund til at flytte sig geografisk for at satse på havørreden i skumringen. Sølvfisken måtte også strejfe rundt i ålegræsset, når hornfisken droppede kæresteriet efterhånden som lyset svandt?
 
Gæs i skumringen
De 3 fiskere - nu alle med flue - drev ned langs kysten. Hornfiskene var trukket væk fra ålegræsset og muslingebankerne. Så nu var der mere liv på himlen end under overfladen. En dejlig aften for webredaktøren at banke rust af sit fluekast - og lade tankerne flyve.
 
Solnedgang
ROS'erne pakkede sammen uden kontakt til Salmo trutta i denne omgang. Oplevelsen af det danske forår i en pragtfuld natur blev der dog givet rigeligt modhug på!
 
 
Fotos © Finn B. Pedersen
 
 
 
 
ROS logo
Hoveraa.dk