Aktuelt fra ROS / 04.03.2023 - ROS Generalforsamling 2023

04.03.2023 - ROS Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling blev afholdt d. 18. januar 2023 i kantinen hos firmaet Gert S. Andersen, Ringkøbing.
 
I år fylder ROS 70 år - så aftenen fik et ganske tilbageskuende og historisk perspektiv - med nogle originale skrifter fra de 7 årtier til gennemsyn!
 
ROS fiskeri ringkøbing hover å
Formand Kaj Børge Simonsen aflægger formandens beretning.
 
Sekretær John Thorup har noteret højdepunkterne fra den formelle del af generalforsamlingen:
 
1. Valg af dirigent.
John Edgar Hansen blev valgt. Han kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var varslet tidsmæssig korrekt, og var lovlig.

2. Formandens beretning.
Kaj Børge Simonsen fortalte om foreningen gennem de 70 år som den har bestået, og læste op af de gamle referater. Afsluttede med at sige 2022 havde været en normalt år og at der ingen laks var blevet indberettet.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Svend Gredal forelagde regnskabet, Der var ingen spørgsmål og det blev efterfølgende godkendt af generalforsamlingen.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen.

5. Valg af bestyrelse.
På valg var Svend Gredal og John Sørensen, begge modtog genvalg.
(Se oversigten over den aktuelle bestyrelse - klik her!)

6. Valg af revisor.
På valg var John Edgar Hansen, han modtog genvalg.
Valg af revisor suppleant, Per Møller var på valg; modtog genvalg.

7. Udvalgspost
Ingen.

8. Eventuelt.
Pokalen for årets fisk ved Hover Å blev uddelt. Det var Hans Jørgen Husted fra Varde, som havde fanget en havørred på 66 cm og 2,9 kg. Han var desværre forhindret i at møde op, så han må få pokalen på et senere tidspunkt.
Nogle af de gamle medlemmer fortalte om deres første møde med fluefiskeriet.
Efterfølgende afsluttede dirigenten generalforsamlingen.
 
ROS 70 år
Det originale referat fra det stiftende møde i 1953.
 
ROS 70 år
Den første "forhandlingsbog" - samlingen af diverse referater fra de første års bestyrelsesmøder og generalforsamlinger - og et medlemskort fra 1961.
 
ROS 70 år
Det var ikke kun åen og ferskvandet, der kunne samle de lokale lyst- og sportsfiskere. Havture var en del af foreningens aktivitetskalender i 1960'erne og -70'erne.
 
ROS 70 år
Hover Å fiskedagene i 1982 - den gang der var både masser af undslupne regnbueørreder og udsatte bækørreder i fangststørrelse.
 
ROS 70 år
En ordentlig omgang røverhistorier og et stykke smørrebrød afsluttede generalforsamlingen. Knæk og bræk i den nye sæson!
 
 
Fotos © Finn B. Pedersen
 
 
ROS logo
Hoveraa.dk